Pokaż menu >
 1. Wykonanie opracowania: "Konstrukcja geosyntetycznego wzmocnienia podłoża gruntowego" w Kożuchowie. 2006 r.
 2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego płyty składowania kontenerów na terenie oddziału Euroterminalu kontenerowego w Sławkowie. 2007 r.
 3. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dróg i chodników na terenie projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wiejskiej w Garwolinie. 2007 r.
 4. Wykonanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych, niż niebezpieczne i obojętne) przy ul. Warszawskiej w Skępem. 2008 r.
 5. Wykonanie analizy geotechnicznej dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa D.W. "Ondraszek" na budynek wielomieszkaniowy "Bukowa Góra" w Wiśle". 2008 r.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania zabezpieczenia ścian wykopów rowów autostradowych nr RM 17 i 18 w ramach realizacji zadania: "Budowa Autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk km 519+374 do km 534+785". 2008 r.
 7. Wykonanie projektów zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi dla wykonania posadowienia obiektów mostowych w ramach realizacji zadania: "Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4" (obiekty mostowe nr: WD464, WD464a, WD467c3, WD467d, WD467e, WA4661, WA4662, MA467fg, M/WA/01A). 2008 r.
 8. Projekt techniczny odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót fundamentowych na terenie oczyszczalni ścieków w Zawierciu - druga komora fermentacyjna WKFZ. 2008 r.
 9. Wykonanie projektu konsolidacji i wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadowienie obiektu handlowego oraz dróg i parkingów w Świebodzinie przy ulicy Żymierskiego. 2008 r.
 10. Wykonanie projektu wzmocnienia i konsolidacji podłoża gruntowego oraz budowy ściany oporowej z gruntu zbrojonego dla rozbudowy hali magazynowej Auto Partner SA w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej. 2008 r.
 11. Projekt przekroczenia rzeki Kłodnicy dwoma mostami technologicznymi w ramach realizacji zadania: Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4. Inwestor J&P Avax SA. 2008 r.
 12. Projekt wykonania stanowiska przeładunkowego cystern kolejowych i samochodowych dla zadania: „Budowa magazynu centralnego produktów chemicznych z zapleczem socjalnym, sieciami zewnętrznymi drogami i placami składowymi na terenie bazy magazynowo-przeładunkowej produktów chemicznych przy ulicy Towarowej 9 w Kędzierzynie-Koźlu”. Inwestor Brenntag Polska Sp. z o.o. 2009 r.
 13. Projekt wykonawczy posadowienia wytwórni mas bitumicznych w Knurowie w ramach realizacji zadania: Budowa autostrady A1 od węzła „Sośnica” do węzła „Bełk”. Inwestor J&P Avax SA. 2009 r.
 14. Wykonanie projektu: „Modernizacja awaryjnego zabezpieczenia szpitala w Dąbrowie Górniczej w energię elektryczną". Inwestor Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej. 2009 r.
 15. Wykonanie projektu ściany oporowej z grodzic stalowych wzdłuż drogi Z4 dla zadania: „Budowa węzła Sośnica”. Inwestor GDDKiA. 2009 r.
 16. Projekt techniczno-wykonawczy wzmocnienia podłoża pod nasypy łącznicy G1 w ramach zadania: Budowa węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4. Inwestor GDDKiA. 2009 r.
Kontakt
Adres:
Firma Realizacyjna BAZET
Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Zjednoczenia 62a
43-250 Pawłowice
woj. śląskie
Tel. Kom.:
+48 602-868-129
+48 602-100-478
Telefon:
+48 32 327-37-80
Fax:
+48 32 327-37-80
E-mail:
bazet@bazet.pl
NIP: 638-181-91-76
REGON: 366050678
KRS: 0000651765