O firmie
O firmie
Firma Realizacyjna BAZET rozpoczęła działalność w styczniu 2005r. Zakres działalności firmy obejmuje przede wszystkim specjalistyczne prace geologiczne i geotechniczne. Firma BAZET to wyspecjalizowana kadra techniczna z zakresu geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii.
Firma dysponuje własnym parkiem maszynowym.
Posiadamy biuro inżynierskie.
Używamy własnego labolatorium inżynierii lądowej i chemicznej.
Oferta
ico
BADANIA TERENOWE
WYKONUJEMY:
Odwierty geologiczne
Wiercenia badawcze
Sondowania dynamiczne DPL DPM DPH DPSH
Sondowania statyczne sondą CPT i CPTU
Odwierty w nawierzchniach asfaltowych i betonowych
ico
DOKUMENTACJE GEOTECHNICZNE
I GEOLOGICZNE
WYKONUJEMY:
Opinia geotechniczna
Dokumentacja badań podłoża gruntowego
Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Dokumentacja hydrogeologiczna
Dokumentacja złóż kopalin
Dokumentacja ujęć wód podziemnych
ico
LABORATORIUM GEOTECHNICZNE
I CHEMICZNE
WYKONUJEMY:
Badania laboratoryjne i terenowe dla potrzeb inżynierii lądowej
Badania cech fizycznych i mechanicznych próbek gruntu
Oznaczenia zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych w próbkach gruntu i wody gruntowej
ico
PROJEKTY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE
I SPECJALISTYCZNE
WYKONUJEMY:
Specjalistyczne projekty posadowienia konstrukcji
Projekty wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego
Projekty obiektów przemysłowych i magazynowych
Projekty budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych
ico
WYKONAWSTWO
I REALIZACJA
WYKONUJEMY:
Specjalistyczne wzmacnianie podłoża gruntowego
Konstrukcje z gruntów zbrojonych oraz zabezpieczenia antyerozyjne skarp
Wykonywanie systemów uszczelnień z geomembrany, m.in. dla składowisk odpadów
Realizacje
Referencje
Kontakt
Adres:
Firma Realizacyjna BAZET
Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Zjednoczenia 62a
43-250 Pawłowice
woj. śląskie
Tel. Kom.:
+48 602-868-129
+48 602-100-478
Telefon:
+48 32 327-37-80
Fax:
+48 32 327-37-80
E-mail:
bazet@bazet.pl
NIP: 638-181-91-76
REGON: 366050678
KRS: 0000651765