Pokaż menu >

Badania terenowe:

 • odwierty geologiczne;
 • wiercenia badawcze;
 • sondowania dynamiczne DPL DPM DPH DPSH;
 • sondowania statyczne sondą CPT i CPTU;
 • odwierty w nawierzchniach asfaltowych i betonowych;
 • określanie nośności poprzez badanie odkształceń podłoża za pomocą płyty VSS;
 • określanie nośności i zagęszczenia poprzez badanie za pomocą płyty dynamicznej;
 • wykonywanie i obsługa studni depresyjnych dla odwodnienia, np. wykopów;
 • wiercenia i budowa studni;
 • hydromonitoring i monitoring wód poziemnych poprzez piezometry;
 • oznaczenia cech fizycznych i mechanicznych in-situ w ramach nadzoru
  geotechnicznego nad robotami ziemnymi i fundamentami;
 • badania i pobór prób dla potrzeb ochrony środowiska;
 • badania geofizyczne.
Kontakt
Adres:
Firma Realizacyjna BAZET
Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Zjednoczenia 62a
43-250 Pawłowice
woj. śląskie
Tel. Kom.:
+48 602-868-129
+48 602-100-478
Telefon:
+48 32 327-37-80
Fax:
+48 32 327-37-80
E-mail:
bazet@bazet.pl
NIP: 638-181-91-76
REGON: 366050678
KRS: 0000651765