Pokaż menu >

Laboratorium geotechniczne i chemiczne:

  • badania laboratoryjne i terenowe dla potrzeb inżynierii lądowej;
  • badania cech fizycznych i mechanicznych próbek gruntu;
  • oznaczenia zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych w próbkach gruntu i wody gruntowej;
  • oznaczenia agresywności próbek gruntu i wody gruntowej w stosunku do materiałów budowlanych;
  • badania dla potrzeb ochrony środowiska;
  • badania dla potrzeb analiz i ekspertyz.
Kontakt
Adres:
Firma Realizacyjna BAZET
Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Zjednoczenia 62a
43-250 Pawłowice
woj. śląskie
Tel. Kom.:
+48 602-868-129
+48 602-100-478
Telefon:
+48 32 327-37-80
Fax:
+48 32 327-37-80
E-mail:
bazet@bazet.pl
NIP: 638-181-91-76
REGON: 366050678
KRS: 0000651765