Pokaż menu >
 1. Wykonanie badań gruntu i dokumentacji geologicznej dla zadania: "Oczyszczalnia Ruda Południowa" w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrskiej. 2006 r.
 2. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża i dokumentacji geologicznej dla potrzeb rozbudowy terminalu kontenerowego "SPEDCONT" w Sosnowcu przy ul. Kościelnej. 2006 r.
 3. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża i dokumentacji geologicznej dla potrzeb przebudowy skarpy peronu kolejowego Kraków Łagiewniki. 2006 r.
 4. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża i dokumentacji geologicznej dla zadania: "Przebudowa skrzyżowania w Niemodlinie i przebudowa skrzyżowania w Bierdzanach" w woj. opolskim. 2006 r.
 5. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża i dokumentacji geologicznej dla zadania: "Przebudowa drogi krajowej nr 11 km 466+309 do km 468+606". 2007 r.
 6. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża i dokumentacji geologicznej dla zadania: "Przebudowa drogi krajowej nr 42 km 70+251 do km 73+197". 2007 r.
 7. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża i dokumentacji geologicznej dla zadania: "Przebudowa drogi krajowej nr 46 od km 83+045 do km 83+780 i od km 83+960 do km 85+500". 2007 r.
 8. Wykonanie badań kontrolnych podłoża gruntowego dla weryfikacji sposobu posadowienia obiektów mostowych w ramach realizacji zadania: "Budowa Autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk od km 519+374 do km 534+785". 2007 r.
 9. Wykonanie sondowań sondą statyczną CPT i CPTU wraz z opracowaniem analizy wyników dla określenia warunków gruntowo-wodnych w ramach realizacji zadania: "Budowa Autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk od km 519+374 do km 534+785". 2007 r.
 10. Prowadzenie nadzoru geologicznego w ramach realizacji zadania: "Budowa Autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk od km 519+374 do km 534+785". 2007 r.
 11. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża dla zadania: "Budowa Zespołu Mieszkaniowego, Katowice, ul. Piotrowicka". 2007 r.
 12. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża i dokumentacji geologicznej dla budowy terminalu kontenerowego na terenie Centrum Handlowo-Logistycznego w Sławkowie przy ul. Groniec. 2007 r.
 13. Wykonanie odwiertów i dokumentacji geologicznej dla posadowienia wytwórni mas bitumicznych w Knurowie w ramach realizacji zadania: "Budowa Autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk km 519+374 do km 534+785". 2007 r.
 14. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy skrzyżowania ulic Mikulczycka - Gdańska w Zabrzu. 2007 r.
 15. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla ulic: Jana Pawła II, Kędzierzyńskiej i Starej w Bytomiu. 2007 r.
 16. Wykonanie dokumentacji i badań geotechnicznych dla potrzeb budowy wieży kratowej dla PTC Sp. z o.o. w Czeladzi przy ul. Będzińskiej. 2007 r.
 17. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy skrzyżowania ulic Chorzowska - Głowackiego w Bytomiu. 2007 r.
 18. Wykonanie dokumentacji i badań geotechnicznych dla potrzeb budowy wieży kratowej w Gołkowicach przy ul. 1-go Maja. 2007 r.
 19. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Żołnierskiej w Bytomiu. 2008 r.
 20. Wykonanie geologicznych odwiertów kontrolnych pod posadowienie stacji transformatorowych, separatorów i pompowni w ramach realizacji zadania: "Budowa Autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk km 519+374 do km 534+785". 2008 r.
 21. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ulicy Nad Łąkami w Gliwicach. 2008 r.
 22. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ulicy Krokusów w Tychach. 2008 r.
 23. Sprawozdanie z sondowań geotechnicznych pod budowę wiaduktu kolejowego przy ul. Mikołowskiej w Rybniku. 2008 r.
 24. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ulicy Fabrycznej w Tychach. 2008 r.
 25. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ulicy Cielmickiej w Tychach. 2008 r.
 26. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ulicy Świerkowej w Szałszy. 2008 r.
 27. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ulicy Nasypowej w Bieruniu. 2008 r.
 28. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy skrzyżowania DK1 z ul. Spokojną w Goczałkowicach Zdroju. 2008 r.
 29. Wykonanie dokumentacji i badań geotechnicznych dla potrzeb budowy wieży kratowej w Charsznicy w rejonie tunelu kolejowego. 2008 r.
 30. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ulicy Młodzieżowej w Bielsku-Białej. 2008 r.
 31. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ulicy Burschego i Budowlanych w Tychach. 2008 r.
 32. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ulicy Żorskiej w Tychach. 2008 r.
 33. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb posadowienia budynków przy ul. Grota Roweckiego w Tychach. 2008 r.
 34. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy linii kolejowej most na rzece Bug - Sławków od km 386+350 do km 386+700. 2008 r.
 35. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Rybnickiej w Jastrzębiu Zdroju. 2008 r.
 36. Wykonanie dokumentacji badań geotechnicznych dla potrzeb budowy wieży kratowej w Wilkowicach przy ul. Swojskiej. 2008 r.
 37. Wykonanie dokumentacji i badań geotechnicznych dla budynku wielomieszkaniowego Bukowa Góra w Wiśle przy ul. Bukowej - etap I i II. 2008 r.
 38. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla zadania: "Katowice, ulica Gliwicka". 2008 r.
 39. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla zadania: "Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała - Żywiec - Zwardoń wraz z budową tunelu, odcinek C2 Szare - Laliki". 2008 r.
 40. Obsługa geotechniczna dla zadania: "Budowa parkingu i dróg dojazdowych na terenie centrum logistycznego Schenker Logistics przy ulicy Poznańskiej w Pyskowicach". 2008 r.
 41. Wykonanie dokumentacji badań geotechnicznych dla potrzeb budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Żędowicach przy ul. Opolskiej. 2008 r.
 42. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb budowy drogi dojazdowej do firmy Rumtex w Tychach. 2008 r.
 43. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji dla potrzeb rozbudowy budynku DW Zagłębie w Ustroniu przy ul. Wczasowej. 2008 r.
 44. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji dla potrzeb budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Nieporażu. 2008 r.
 45. Wykonanie badań geologicznych dla oceny warunków gruntowo-wodnych w podłożu dla zadania: "Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Mieszkalnego SFERA II w Bielsku-Białej". 2008 r.
 46. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ul. Barlickiego w Bielsku-Białej. 2008 r.
 47. Wykonanie geologicznych odwiertów kontrolnych oraz opracowanie dokumentacji pod posadowienie rowów autostradowych RM 17 i 18 w ramach realizacji zadania: "Budowa Autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk km 519+374 do km 534+785". 2008 r.
 48. Wykonanie projektu prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania: Budowa budynku wielomieszkaniowego Bukowa Góra w Wiśle - etap 2. 2008 r.
 49. Wykonanie odwiertów i dokumentacji geotechnicznej dla zadania: „Przedłużenie Hali Lejniczej Wydziału Stalowni W35 Huty Batory w Chorzowie”. 2008 r.
 50. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ulicy: Sowiej, Pawiej, Olchowej, Czułowskiej, Gołębiej, Modrzewiowej, Leszczynowej, Szarotek, Konwalii, Wrzosowej, Pogodnej, Szczygła, Bażanciej, Myśliwskiej, Szafirków, Żarnowieckiej, Jabłoni, Stoczniowców i Serdecznej w Tychach. 2008 r.
 51. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej na terenie zakładów Alstom Konstal S.A. w Chorzowie. 2008 r.
 52. Prowadzenie nadzoru i wykonanie geologicznej oceny warunków gruntowo-wodnych podczas wykonywania prac związanych z drążeniem tunelu dla zadania: "Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała - Żywiec - Zwardoń wraz z budową tunelu, odcinek C2 Szare - Laliki". 2008 r.
 53. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad robotami palowymi w ramach realizacji zadania: „Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi DK 78 w km 46+648 w miejscowości Nieborowice”. 2008 r.
 54. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego w ramach realizacji robót drogowych i mostowych dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała –Żywiec – Zwardoń, odcinek C2 Szare – Laliki”. 2008 r.
 55. Wykonanie dokumentacji i badań geotechnicznych dla potrzeb budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Pruchna. 2008 r.
 56. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy dróg na terenie Euroterminalu w Sławkowie. 2008 r.
 57. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji dla potrzeb budowy wieży kratowej w miejscowości Kowalowa. 2008 r.
 58. Wykonanie odwiertów geologicznych i opracowanie dokumentacji dla obiektów mostowych w ramach realizacji zadania: „Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4”. Obiekty mostowe nr: WD464, WD464a, WA465, WA466 1, WA466 2, M/WA/01A, WD467a, WD467 1a, WD467b, WD467 c1, WD467 c2, WD467 c3, WD467d, WD467e, MA467fg. 2008 r.
 59. Wykonanie odwiertów oraz dokumentacji geotechnicznej dla przebudowy ulicy Kolejowej i Placu Wolskiego w Bytomiu. 2008 r.
 60. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb budowy magazynu nr 2 na terenie Euroterminalu w Sławkowie. 2008 r.
 61. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego oraz wykonanie oceny warunków gruntowo-wodnych w ramach realizacji zadania: „Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4”. 2008 r.
 62. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy stacji kolejowej „Kraków Główny”. 2008 r.
 63. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla wykonania stacji bazowej telefonii komórkowej w Nowym Sączu, Dębieńsku, Limanowej i Jaśle. 2008 r.
 64. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy potoku Młynówka w Tychach. 2008 r.
 65. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego w ramach realizacji zadania: „Wykonanie I etapu prac związanych z posadowieniem Stadionu Narodowego w Warszawie”. 2008 r.
 66. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego oraz wykonanie oceny warunków gruntowo-wodnych w ramach realizacji zadania: „Budowa autostrady A1 „Sośnica”- „Maciejów”. 2009/2011r.
 67. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego oraz wykonanie oceny warunków gruntowo-wodnych w ramach realizacji zadania: Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu drogi ekspresowej S69". 2009/2011r.
 68. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego oraz wykonanie oceny warunków gruntowo-wodnych w ramach realizacji zadania: "Budowa autostrady A1 odcinek 2: węzeł „Sójki”- węzeł „Piątek”. 2011r.
 69. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego oraz wykonanie oceny warunków gruntowo-wodnych w ramach realizacji zadania: "Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Kaczkowo-Korzeńsko". 2010/2012r.
 70. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego oraz wykonanie oceny warunków gruntowo-wodnych w ramach realizacji zadania: "Budowa autostrady A1 odcinek 2: „Piekary Śląskie”- „Maciejów”. 2009/2012r.
 71. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego oraz wykonanie oceny warunków gruntowo-wodnych w ramach realizacji zadania: "Budowa autostrady A1 od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach". 2010/2012r.
Kontakt
Adres:
Firma Realizacyjna BAZET
Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Zjednoczenia 62a
43-250 Pawłowice
woj. śląskie
Tel. Kom.:
+48 602-868-129
+48 602-100-478
Telefon:
+48 32 327-37-80
Fax:
+48 32 327-37-80
E-mail:
bazet@bazet.pl
NIP: 638-181-91-76
REGON: 366050678
KRS: 0000651765