Pokaż menu >
  1. Wykonanie geosyntetycznego wzmocnienia podłoża gruntowego pod budowę budynku energetycznego dla zadania: "Budowa nowej linii powlekania taśm dla Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach". Inwestor MITTAL. 2006 r.
  2. Wykonanie wykopów liniowych i przewiertów pod drogą i linią kolejową dla zadania: "Przyłącze kablowe NN do stacji bazowej telefonii komórkowej ERA 52221 w Częstochowie przy ul. Żyznej". Inwestor PTC Sp. z o.o. 2006 r.
  3. Wykonanie ułożenia warstwy ochronnej i uszczelniającej z geomembrany PEHD przy modernizacji misy pod transformator T1 25MVA w stacji energetycznej 110/15 kV w Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej. Inwestor Fiat Auto Poland. 2006 r.
  4. Wykonanie uszczelnienia z geomembrany PEHD studni, posadzki i kanałów dla zadania: "Tenneco Automotive Eastern Europe", Hala w Gliwicach, ul. Bojkowska. Inwestor Tenneco Automotive Eastern Europe. 2007 r.
  5. Wykonanie uszczelnienia misy fundamentu dla: "Budowy linii chromowania w hali 3D Magneti Marelli Suspensions Poland" w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego. Inwestor Magneti Marelli Suspensions Poland. 2007 r.
  6. Wykonanie budowy sieci elektroenergetycznej wraz z wykonaniem oświetlenia dla zadania: "Modernizacja ciągu pieszego przy ul. 9 Maja w Tarnowskich Górach". Inwestor: UM Tarnowskie Góry. 2007 r.
  7. Wykonanie uszczelnienia tacy T9a na terenie Henkel Polska Sp. z o.o. w Raciborzu przy ulicy Stalowej warstwą geomembrany PEHD grubości 1,5mm. Inwestor: Henkel Polska. 2008 r.
  8. Wykonanie uszczelnienia posadzki hali dla zadania: „Budowa magazynu centralnego na terenie bazy magazynowo-przeładunkowej produktów chemicznych w Kędzierzynie-Koźlu”. Inwestor: Brenntag SA. 2008 r.
Kontakt
Adres:
Firma Realizacyjna BAZET
Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Zjednoczenia 62a
43-250 Pawłowice
woj. śląskie
Tel. Kom.:
+48 602-868-129
+48 602-100-478
Telefon:
+48 32 327-37-80
Fax:
+48 32 327-37-80
E-mail:
bazet@bazet.pl
NIP: 638-181-91-76
REGON: 366050678
KRS: 0000651765