Pokaż menu >
 1. Wykonanie prac budowlanych drogowych w ramach kontraktu: "Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Skoczów, Obwodnica Grodźca Śląskiego". Inwestor GDDKiA. 2005/2006 r.
 2. Wykonanie systemu monitoringu konstrukcji nasypów drogowych w ramach realizacji kontraktu: "Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Skoczów, Obwodnica Grodźca Śląskiego". Inwestor GDDKiA. 2006 r.
 3. Wykonanie odwodnienia i wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego dla zadania: "Budowa Autosalonu AUDI w Katowicach przy ulicy Kościuszki". Inwestor NOMA 2. 2006 r.
 4. Wykonanie nawierzchni dróg i placów z kostki brukowej betonowej i granitowej dla zadania: "Budowa osiedla Leśna Bryza, Mikołów Mokre". Inwestor BUDUS. 2006/2007 r.
 5. Wykonanie prac budowlanych drogowych w ramach kontraktu: "Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Skoczów - Cieszyn". Inwestor GDDKiA. 2007 r.
 6. Wykonanie odwodnienia wykopów przy realizacji obiektów mostowych nr MA 475, MD 475A oraz MD 475B w ramach realizacji zadania: "Budowa Autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk od km 519+374 do km 534+785". Inwestor GDDKiA. 2007 r.
 7. Wykonanie zagospodarowania terenów zielenią dla zadania: "Modernizacja ciągu pieszego przy ul. 9 Maja w Tarnowskich Górach". Inwestor UM Tarnowskie Góry. 2007 r.
 8. Wykonanie iniekcji strumieniowej wzmacniającej podłoże gruntowe pod torowiskiem dla zadania: "Płyta składowania kontenerów na terenie oddziału Euroterminalu w Sławkowie". Inwestor CZH. 2007 r.
 9. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy realizacji dróg, placów i chodników dla zadania w Tychach przy ulicy Czystej. Inwestor MZUiM Tychy. 2008 r.
 10. Wykonanie prac budowlanych drogowych związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz zbrojeniem konstrukcji podstawy nasypów w ramach realizacji zadania: "Budowa Autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk od km 519+374 do km 534+785". Inwestor GDDKiA. 2007/2008 r.
 11. Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą materaca geosyntetycznego pod posadowienie kanału wentylacyjnego do szybu nr "V" KWK Pniówek w Pawłowicach. Inwestor KWK Pniówek. 2008 r.
 12. Wykonanie i obsługa systemu odwodnienia wykopów za pomocą studni depresyjnych dla obiektu mostowego nr WK474 w ramach zadania: "Budowa Autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk od km 519+374 do km 534+785". Inwestor GDDKiA. 2008 r.
 13. Wykonanie robót brukarskich w ramach realizacji zadania: „Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek C2 Szare – Laliki”. Inwestor GDDKiA. 2008 r.
 14. Wykonanie i obsługa systemu odwodnienia wykopów za pomocą studni depresyjnych dla obiektu mostowego WD464 w ramach zadania: Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4. Inwestor GDDKiA. 2008 r.
 15. Wykonanie piezometrów dla monitoringu wód gruntowych w ramach realizacji zadania: Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4. Inwestor GDDKiA. 2008 r.
 16. Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadowienie nasypów materacem geosyntetycznym w ramach realizacji zadania: Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4. Inwestor GDDKiA. 2008 r.
Kontakt
Adres:
Firma Realizacyjna BAZET
Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Zjednoczenia 62a
43-250 Pawłowice
woj. śląskie
Tel. Kom.:
+48 602-868-129
+48 602-100-478
Telefon:
+48 32 327-37-80
Fax:
+48 32 327-37-80
E-mail:
bazet@bazet.pl
NIP: 638-181-91-76
REGON: 366050678
KRS: 0000651765